سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 91/8/24 | 10:49 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

به نام نقش بندِ آشنایی

چراغ افروزِ شهرِ دلربایی

خداوندا به نای بی نوایی

به روزِ وصل و ایّامِ جدایی

خداوندا به نازِ نازداران

به چشمِ آتش افروزِ خُماران

 

به سوزِ سینه ی عذرا و وامق

به مجنون و به لیلی، آن دو عاشق

به کوهِ بیستون و طاقِ بستان

به شیرین و به فرهاد و به مستان

به رستم، پهلوانِ باستانی

به کاوه، وان درفشِ کاویانی

به تیرِ آرش و خونِ سیاووش

که در رگ های میهن می زند جوش

به جم، چشم و چراغ شهریاران

کزو بنیاد شد جشنِ بهاران

به افریدون، به کیخسرو، به بهمن

به آیینِ مغانِ پاک دامن

به کوروش شهریارِ مهربانی

به کی کاووس و دیهیمِ کیانی

به بابک شیرمردِ خاکِ ایران

به شاپور و به گُردان و دلیران

به زرتشت و به آیینِ اهورا

به یسنا و به گاسان و اوستا

به کاشان و سیلک و هگمتانه

به آوای نی و چنگ و چغانه

به سازِ بوالحسن خان و نوایش

به آوازِ بنان و گوشه هایش

به هر شاعر که خلاق المعانی ست

به دستش رازهای آسمانی ست

به فردوسی، به کاخِ نظمِ آن پاک

که شعرش می زند پهلو به افلاک

به سعدی، شاعرِ بی مثل و مانند

که در مُلکِ سخن، باشد خداوند

به خاقانی، به قاآنی، به خواجو

به ناصرخسرو، آن مردِ خداجو

به رازِ خمسه ی نابِ نظامی

به گلخندِ بهارستانِ جامی

به جامِ  حافظ و عرفانِ عطار

به شورِ مولوی، آن مستِ هشیار

به سوزِ محتشم، حسّانِ سامی

به بابا افضل و فیضِ گرامی

به شوقِ شهریار و ذوقِ پروین

به آثارِ بهارِ نیک آیین

به شعرِ «صائمِ کاشان» و سهراب

به هر شاعر که باشد شعرِ او ناب

 

 
  • بالشت
  • ایرانی فون
  • راه بلاگ
  • اشکان دی ال