سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 91/8/3 | 10:49 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا

چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا

ابر باران و منو یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا

 

 

                                       امیرخسرو دهلوی
  • بالشت
  • ایرانی فون
  • راه بلاگ
  • اشکان دی ال