سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 90/6/30 | 11:0 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

  “ کجایی“

 

شدم از دوریت تنها  کجایی؟

بیا بنما رخت جانا کجایی؟

 

دل ’پر خون من می نالد ازدرد     که  به حد میرسد شهلا کجایی؟

 

نیم مسرور ز تاب دوری  تو     که سرگردان شدم صحرا کجایی؟

 

دری بگشا به سویم یک غروبی      ببینم   ساحلت ‏‏‏‎‏‎ُْ‍÷ْ‎‏ًٌٍُِ، دریا کجایی ؟

 

زمانی گر رسد دستت بگیرم         بگویم  ای  دل  خارا  کجایی؟

 

نگارا، مهربانا ، ای پری رو         امید   خانه ای  فردا  کجایی؟

 

به خاکم گر گذرکردی صباحی       بپرسم من،که ای زیبا کجایی؟

 

ازآن روزی که چومرغان پریدی    کسی  داند  بغیر اله  کجایی؟

 

دگر از چه  نویسم در شب تار؟       کتاب درد من  بگشا  کجایی؟

 

اگرگویند(رصان)،پرسی سوالی؟   بپرسم  من ، عزیز ما کجایی؟

 

بیا دل خسته ام راهی ندارم

دم مرگم، بیا ، شیدا کجایی؟

 

 

شعر :‌ ناصر صفری کیا (رصان)
تاریخ : چهارشنبه 90/6/30 | 10:59 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

 

“بت خوبان“

 

ای دل بسوز که سوختنت آری رواست

گوشه چشم صنم ، دانه آن دام  بلاست

 

سوی که باید روم تا که پدیدار نشود         ازهمان ناله که در این دل رسوا پیداست

 

آتش آه کشم  بر سر این  خرمن گل          عشقی که معشوق در آن نیست خطاست

 

باید  بکشم  منت هربی خرد و نابه کسی         تا بگوید بت خوبان در این ملک کجاست؟

 

گرذکرتوگویم در این مجمع و مجلس     فکر بیهوده  نکن دوست ، که  این عشق ریاست

 

صحبت ازدرمان من دانی پری رومشکلست   ور نه  مردم  آگهند  آن چشم  بوتیمار  دواست

 

دیگران را هر ندا از حق می آید  پدید

من ندایم در نهان و آشکار آن با صفاست

 

 

شعر:ناصر صفری کیا (رصان)

 
تاریخ : چهارشنبه 90/6/30 | 10:59 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

 

 

 

 

“فقط تویی“

 

زار مرا، خوارمرا ،این دل بیمار مرا

کار تویی، بار تویی، عشق وفادار مرا

 

حمد تویی،ورد تویی ، بنده آزاد تویی        خان تویی، جان تویی، دیده اشکبار مرا

 

راه تویی، ماه تویی، ورد همه جا تویی        پاک تویی، پاک تویی،راستی گفتار مرا

 

نوش تویی، هوش تویی ،گرمی آغوش تویی      داد تویی ،شاد تویی ، نیست خریدار مرا

 

حال تویی،مال تویی، صورت خوش خال تویی     نور تویی ، حور تویی، راه  ده ای یار مرا

 

راس تویی، شمس تویی، مونس هرکس تویی      آب تویی، تاب تویی، زنده نگه دار مرا

 

شکرتویی، فکرتویی،دانه ی هرذکر تویی    شورتویی، شعرتویی،خسته وخمار مرا

 

 بازتویی، ناز تویی، محرم هر راز تویی     زرتویی، سر تویی،عاشق بی عار مرا

 

چنگ تویی،رنگ تویی،فاتح هرجنگ تویی        برتویی، دور تویی،ساقی توبشمار مرا

 

وصل تویی ، نسل تویی ، خوبی هرفصل  تویی

دل تویی، کل تویی، آن گل بی خار مرا

 

 

 

شعر : ناصر صفری کیا (رصان)
تاریخ : چهارشنبه 90/6/30 | 10:56 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

  “ التهاب “

 

بشنو تو ای خدایا‎‏ٌٌُ این راز وده جوابم

زودی رسان طبیبم تا ساعتی بخوابم

 

صبری ندارد این دل تا به سحر نشیند           تا سرو خود  نبینم از دوریش کبابم

 

         دل  خسته ام  زدنیا  محتاج آرزویم                            افتاده ام ز مستی من غرق در شرابم

 

من رفته ام به کویش ماهم نجستم آنجا                          ای ماه خوب رویان، بازا تودررکابم

 

         ای یار دل نوازم،از غربتت   بمردم             یارب ندیدم امشب آن چشمه و سرابم

 

عیبم مکن (رصانا) دانی که بی گناهم

گر میزنم  به  دریا  دانی  در التهابم

 

 

شعر:ناصر صفری کیا(رصان)‏‎ْ‏
تاریخ : چهارشنبه 90/6/30 | 10:55 عصر | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

  ” می فروشان”

 

                                     می فروشان پرکنید این جام من

تا رسد دلدار من بر کام من

 

من بگویم راز دل را بهر دوست     تا بیاید پا به پا در دام من

 

طاق ابرویت جهان ویران کند       هیچ نکرد سودایی این اقدام من

 

گر ببینم لحظه ای معشوق من       لرزه افتد هر مکان اندام من

 

آه سردی به خیالش میرسد        هرکسی بشنیده است پیغام من

 

از رخ جانانه اش ویرن  کنم        تا شود  ورد  زبان ها  نام من

 

خط و خالت عمر نو یاران بود        هر  کجا  و  هر زمان  ایام من

 

چشم بیمار (رصان) بیگانه بود

چشم  جانان  مرال  آرام   من

 

 

شعر: ناصر صفری کیا (رصان)


  • بالشت
  • ایرانی فون
  • راه بلاگ
  • اشکان دی ال