سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : پنج شنبه 90/10/22 | 11:58 صبح | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)
تاریخ : دوشنبه 90/10/19 | 10:55 صبح | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد         

        ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

                 صد نامه فرستادم و آن پیک سواران     

                         ننوشت پیامی و سلامی نفرستاد...

 

(حافظ)
تاریخ : سه شنبه 90/10/13 | 8:41 صبح | نویسنده : ناصر صفری (بیرانوند)

ما چون دو دریچه رو به روی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده

عمر آینه بهشت ‏‏‎ اما ... آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته است

زیرا یکی از دریچه ها بسته است

نه مهر فسون نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد.

 

(مهدی اخوان ثالث)


  • بالشت
  • ایرانی فون
  • راه بلاگ
  • اشکان دی ال